/Users/robkopp/WWW compleet/Rule1.gif

PLATENCLUB UTRECHT (PLUT)

 

INHOUD VAN DEZE (GROTE) PAGINA

links in het Nederlands /Users/robkopp/WWW compleet/nl.jpg 

(Klik op onderstaande hyperlinks om naar die secties toe te gaan)

Nieuws

introductie van de PLATENCLUB UTRECHT (PLUT)

Boekje Platenclub Utrecht 25 jaar (1990-2015)

Hup, hup, hup (leve de Platenclub) (het PLUT lied)

PLATENBOEK  deel 1 (het groene boek) en deel 2 (het rode boek)

HOEZENBOEK deel 1 (het blauwe boek) en deel 2 (het oranje boek)

PLATENBOEK  deel 3 (het gele boek) en deel 4 (het paarse boek)

PLATENBOEK voorbeeldpagina’s, recencies, hoofdstukken (deel 1 en 2)

link naar de pagina met vinyl singles en EP’s op ons eigen label PLUT

 

CONTENT OF THIS (HUGE) PAGE

in English /Users/robkopp/WWW compleet/gb.jpg to the right

(Click on the hyperlinks below to go to those secties)

News

Introduction of RECORD CLUB UTRECHT (PLUT)

Booklet Platenclub Utrecht 25 years (1990-2015)

Up, up, up (long live the Record club) (the PLUT song)

PLATENBOEK  part 1 (the green book) and part 2 (the red book)

HOEZENBOEK part 1 (the blue book) and part 2 (the orange book)

PLATENBOEK  part 3 (the yellow book) and part 4 (the purple book)

PLATENBOEK examples of pages, reviews, entries (part 1 and 2)

link to the page with vinyl singles and EP’s on our own label PLUT

 

/Users/robkopp/WWW compleet/Rule1.gif

 

NIEUWS

Het slechte nieuws:
Nadat uitgever Free Musketeers in 2017 failliet ging is in 2019 ook opvolger Lecturium failliet gegaan, dus alle 3 delen van PLATENBOEK zijn helaas niet meer verkrijgbaar.

Het goede nieuws:
In november 2021 kwam onze 13e plaat PLUT 014 uit.
Het is een maxi-single met 3 nummers uit 1966 en 1967 van The Gunners uit Eindhoven.

 

NEWS

The bad news:
After publisher Free Musketeers went broke in 2017, in 2019 successor Lecturium went broke as well, so unfortunately all 3 volumes of PLATENBOEK are not available anymore.

The good news:
In November 2021 our 13th record PLUT 014 came out.
It’s a maxi-single with 3 numbers from 1966 and 1967 by The Gunners from Eindhoven.

 

/Users/robkopp/WWW compleet/Rule1.gif

INTRODUCTIE

 

INTRODUCTION

MAN2012.jpg

(MAN no. 1, De Telegraaf, March 24, 2012)

/Users/robkopp/WWW compleet/plutlogo.jpg/Users/robkopp/WWW compleet/plutfoto.jpg/Users/robkopp/WWW compleet/Platclub.gif

(Panorama no. 7, February 12, 2003)

Platenclub Utrecht (PLUT), opgericht in december 1990, is een club van 7 platenverzamelaars uit Utrecht (van links naar rechts in de Panorama foto):
Rob Kopp, Albert-Jan Willemsen, Hans Evers (onder), Henk Dogge,
Arno Eijgenraam, John Ravensberg and Herman Hamerpagt.

Onze maandelijkse bijeenkomsten hebben ten minste twee programmaonderdelen: de Platenclub Utrecht Top 10 (gepubliceerd in 'Platenblad') en 'Het donkere kwartiertje' (we draaien 7 singles met betrekking tot een bepaald thema met het licht uit; moet je ook eens doen:
je luistert op een heel andere manier naar de muziek!) en soms zelfs een derde: '
Het gastheren kwartiertje'

Behalve platen verzamelen brengen we ze ook uit op ons eigen PLUT label.
Tot nu toe zijn 13 (of 14) singles/EP's (uiteraard op vinyl!) verschenen met onuitgebrachte Nederbiet (Nederlandse beat uit de jaren ’60): The Rhythms, Peter & The Blizzards, Group $oall, The Zipps, The Golden Earrings (niet te vinden?), Don Devil & The Drifters, The Needles, The Stylets, Les Mystères feat.
Mariska Veres, WO?W, The Vaunts, The Fallouts and The Flingelbunts

 

Platenclub Utrecht (PLUT), formed in 1990, is a club of 7 record collectors from Utrecht, The Netherlands (from left to right in the Panorama photo):
Rob Kopp, Albert-Jan Willemsen, Hans Evers (below), Henk Dogge,
Arno Eijgenraam, John Ravensberg and Herman Hamerpagt.

Our monthly meetings have at least two items: the Platenclub Utrecht Top 10 (published in 'Platenblad') and 'Het donkere kwartiertje' (The dark quarter of an hour; we play 7 singles in relation to a certain theme with the lights out; you should try this yourself: you’re listening to the music in a completely different way!) and sometimes even a third one: 'Het gastheren kwartiertje'
(15 minutes of the host)

Beside collecting records we're also releasing them on our own PLUT label.
So far 13 (or 14?) singles/EP's (of course on vinyl!) have been released with unreleased Nederbeat (Dutch beat from the 60’s): The Rhythms, Peter & The Blizzards, Group $oall, The Zipps, The Golden Earrings (not to find?), Don Devil & The Drifters, The Needles, The Stylets, Les Mystères feat. Mariska Veres, WO?W, The Vaunts, The Fallouts and The Flingelbunts.

PLUT001PLUT002PLUT003PLUT004PLUT006.jpgPLUT007PLUT008PLUT009PLUT010.jpgPLUT011APLUT012A

In november 2021 kwam onze 13e plaat PLUT 014 uit.
Het is een maxi single met 3 nummers uit 1966 en 1967 van The Gunners uit Eindhoven.

 

In November 2021 our 13th record PLUT 014 came out.
It’s a maxi single with 3 numbers from 1966 and 1967 by The Gunners from Eindhoven.

  

Hier kun je meer info over onze platen vinden: PLUT label

Onze platen zijn verkrijgbaar bij Hans Evers (klik op zijn naam)

 

Sinds 2011 hebben Rob en Hans een paar boeken samengesteld:
Rob PLATENBOEK en Hans HOEZENBOEK.
PLATENBOEK deel 1 (het groene boek) (april 2011)
PLATENBOEK deel 2 (het rode boek) (april 2011)
HOEZENBOEK deel 1 (het blauwe boek) (april 2015)
PLATENBOEK deel 2 (het gele boek) (april 2016)
HOEZENBOEK deel 2 (het oranje boek) (april 2016)

PLATENBOEK deel 4 (het paarse boek) zal gaan over “de 60’s na de ’60” (met groepen van na de jaren ’60 die beïnvloed zijn door de jaren ’60),
maar het zal nog wel een paar jaar duren voordat dat boek klaar zal zijn.

(zie verderop beneden voor meer info over deze 6 boeken)

Hans, Herman en Rob hebben hun eigen website.
Hans runt webshop Moby Disc, Herman de Mike d'Abo website, terwijl
Kopp Pop Page van Rob info bevat over zijn (andere) boeken over The Kinks and P.F. Sloan en over de DKPS (Dutch Kinks Preservation Society)

Wanneer je meer over ons wilt weten:
bekijk enkele
artikelen en foto’s of e-mail een van de PLUT-leden.

 

Here you can find more info about our records: PLUT label

Our records are available with Hans Evers (click on his name)

 

Since 2011 Rob and Hans have compiled a couple of books:
Rob PLATENBOEK and Hans HOEZENBOEK.
PLATENBOEK part 1 (the green book) (April 2011)
PLATENBOEK part 2 (the red book) (April 2011)
HOEZENBOEK part 1 (the blue book) (April 2015)
PLATENBOEK deel 2 (the yellow book) (April 2016)
HOEZENBOEK part 2 (the orange book) (April 2016)

RECORDS BOOK part 4 (the purple book) will be about “the 60’s after the 60’s” (with bands from after the sixties that are influenced by the sixties),
but it will probably take a couple of years before that book will be ready.

(see further down below for more info about these 6 books)

Hans, Herman and Rob have their own website.
Hans runs web shop Moby Disc, Herman the Mike d'Abo website, while
Kopp Pop Page of Rob contains info about his (other) books about The Kinks and P.F. Sloan and about the DKPS (Dutch Kinks Preservation Society)

If you want to know more about us:
see a few
articles and photos or e-mail one of the PLUT-members.

/Users/robkopp/WWW compleet/Rule1.gif

PLATENCLUB UTRECHT 25 JAAR (1990-2015)

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Platenclub Utrecht in december 2015 heeft PLUT-lid John Ravensberg een mooi boekje gemaakt.

Hieronder tref je alle bladzijden uit dat boekje aan zodat je een goede indruk kunt krijgen van al onze activiteiten:

25jaar01.jpg
achterkant + voorkant

25jaar03.jpg
2-3

25jaar05.jpg
6-7

25jaar07.jpg
10-11

25jaar09.jpg
14-15

25jaar11.jpg
18-19

25jaar13.jpg
22-23

25jaar15.jpg
26-27

25jaar17.jpg
30-31

25jaar19.jpg
34-35

 

PLATENCLUB UTRECHT 25 YEARS (1990-2015)

To celebrate the 25-year anniversary of Platenclub Utrecht in December 2015,  PLUT-member John Ravensberg has made a beautiful booklet.

Below you find all the pages of that booklet, so you can get a good impression of all our activities:

25jaar02.jpg
1 + 38

25jaar04.jpg
4-5

25jaar06.jpg
8-9

25jaar08.jpg
12-13

25jaar10.jpg
16-17

25jaar12.jpg
20-21

25jaar14.jpg
24-25

25jaar16.jpg
28-29

25jaar18.jpg
32-33

25jaar20.jpg
36-37

/Users/robkopp/WWW compleet/Rule1.gif

 

HUP, HUP, HUP (LEVE DE PLATENCLUB)

 

UP, UP, UP (LONG LIVE THE RECORD CLUB)

plutlied1.jpg plutlied2.jpg plutlied3.jpg

Dieck Tilanus, ons 8e PLUT-lid (zie boven op blz. 6 van het boekje), heeft een speciale single laten maken ter gelegenheid van de 60e verjaardag van Hans Evers (er bestaat slechts 1 exemplaar van). De tekst van het PLUT lied  Hup, hup, hup (leve de Platenclub) is van Dieck zelf en hij heeft het nummer ook opgenomen, samen met Frank & Petra van Geffen.

Hier is de tekst van het PLUT lied Hup, hup, hup (leve de Platenclub)

In Utrech m’n stadsie, daar is nou al heel lang een club
(Het draait om plaat en pick up)
Het zijn zeven mannen, die vormen tezamen die club
(Die club met plaat en pick up)
En eenmaal per maand, nou, dan kan je ze horen,
dan vliegen de platen je weer om de oren
Het is ongehoord, je weet niet wat je ziet
als heel de PLUT van de platen geniet

Refrein:
En van je hup, hup, hup, naar de pick up
En van je hup, hup, hup, aan die pick up
En van je hup, hup, hup, bij de pick up
Leve de Platenclub

De Platenclubavond brengt iedere plaat aan de top
(Hé Rob, zet dat plaatje eens op!)
En bij elke plaat moeten zij dan weer vragen aan Henk
(Ja Henk, wat hij ervan denk…)
’t Is niet te geloven wat je daar dan kan horen
De platen die vliegen je echt om de oren
Eén plaat is zo goed, nou dan komt hij misschien
de komende maand in de platen top 10

Refrein

Een plaatje gekocht op een beurs brent men graag aan de man
(Albert-Jan, wat vind je er van?)
Er zijn zoveel platen, je krijgt echt geen speeltijd kado
(Arno, jouw plaatje komt zo!)
De Platenclubleden zijn echte fanaten
Ze maken dan ook zelfs hun eigenste platen
De PLUT-singles hebben een prachtige sound,
maar nummer 5, die is not to be found

Refrein

Ze draaien daar singles, geen mens die dat eerder verzon
(Hé John, als jij eens begon!)
De zeldzaamste singles, die swingen gewoon uit de pan
(Herman, zeg heb je die dan?)
Zo heeft ook Hans Evers zijn maand’lijks pleziertje
Maar ‘t allerleukst is ‘t donker kwartiertje
Het licht uit, een plaat op, in ‘t duister gehuld
wordt dan bij kaarslicht de lijst ingevuld

Refrein (3 x)

 

Dieck Tilanus, our 8th PLUT-member (see above on page 6 of the booklet),  has made a special single to celebrate the 60th birthday of Hans Evers (only 1 copy exists). The thex of the PLUT song Up, up, up (long live the Record club) is by Dieck himself and he also recorded the song, together with Frank & Petra van Geffen.

Here is text of the PLUT song Up, up, up (long live the Record club)

Already for a long time there’s a club in my hometown Utrecht
(It’s all about record and pick up)
The club is formed by seven men
(That club with record and pick up)
And once a month, well, then you can hear them
The records are “flying around your ears”
It’s outrageous, you don’t believe your eyes
when PLUT is enjoying the records

Refrain:
And it’s up, up, up, to the pick up
And it’s up, up, up, turn that pick up on
And it’s up, up, up, at the pick up
Long live the Record club

The Record club evening brings every record to the top
(Hey Rob, put that record on!)
And with every record they have to ask Henk
(Yes Henk, what he’s thinkin’about it)
It’s unbelievable what you can hear there
The records are really “flying around your ears”
One record is so good, perhaps it will enter
next month’s record top 10

Refrain

A record, bought on a fair, is gladly presented
(Albert-Jan, what do you think about it?)
There are so many records, it’s not easy to get playtime
(Arno, your record will come soon!)
The Record club members are true fanatics
They even are making records of their own
The PLUT-singles have a beautiful sound,
but number 5 is not to be found

Refrain

They’re playing records, no one has ever thought about doing this
(Hey John, what if you started?)
The most rare singles, they swing a lot
(Herman, do you have that one?)
Even Hans Evers is having fun every month
But the funniest thing is ‘The dark quarter of an hour’
The lights off, a record put on, and in the dark
the list will be filled in by candlelight

Refrain (3 x)

/Users/robkopp/WWW compleet/Rule1.gif

PLATENBvinyl1.jpgEK (1)
de opvolger van NEDERPOP

 

PLATENBvinyl2.jpgEK (2)
the successor of NEDERPOP

/Users/robkopp/WWW compleet/platenboek1a.jpg/Users/robkopp/WWW compleet/platenboek1b.jpg/Users/robkopp/WWW compleet/platenboek2a.jpg/Users/robkopp/WWW compleet/platenboek2b.jpg

De voorkanten van de boeken tonen bekende hoesjes, de achterkanten bevatten wat onbekendere hoesjes.

PLUT’s Eerste Nederlandse PLATENBOEK is de eerste uitgave van de Platenclub Utrecht (PLUT) over Nederlandse popmuziek.
Deze eerste (en laatste?) uitgave van deze popencyclopedie gaat over de jaren ’50 en ’60. PLUT-lid Rob Kopp is meer dan 8 jaar bezig geweest met wat je gerust zijn (eerste?) levenswerk kunt noemen.
PLATENBOEK is de opvolger van Nederpop (uit 1982), telt bijna 1000 bladzijden en verschijnt daarom in 2 delen: het groene boek met het voorwoord en de entries A-L en het rode boek met de entries M-Z, de compilaties en de fabriekshoesjes.
Deel 1 heeft 462 bladzijden en deel 2 heeft 484 bladzijden (samen 946).

De boeken bevatten ruim 2200 entries met foto’s, een korte biografie, de groepsbezettingen en een discografie zoals elke platenverzamelaar zich die wenst. Naast jaar van release, label en labelnummer bevat de discografie van elke plaat namelijk alle tracks alsmede een afbeelding van de hoes (fotohoes) of het label (fabriekshoes), of die plaat nou een single, EP, 10”, 12”, LP of CD is. De meerderheid van de 14000 afbeeldingen is in kleur.
Dit maakt de boeken helaas behoorlijk duur (oorspronkelijk € 75 per boek).

Taal: De voor- en achterkanten van de boeken zijn in het Nederlands,
het voorwoord is zowel in het Nederlands als in het Engels
en de eigenlijke inhoud is uitsluitend in het Engels.

Op 9 april 2011 tijdens de 35e Mega Platen & CD Beurs in de Jaarbeurs in Utrecht zijn de eerste 3 exemplaren van de eerste druk (oplage 250 stuks) overhandigd aan de makers van voorganger Nederpop:

nederpop1.jpg
van links naar rechts Robert Briel, George Evers, me and Roeland Bajema

De eerste 200 exemplaren hebben een genummerd, persoonlijk certificaat.

/Users/robkopp/WWW compleet/certificaat1.jpg

Er waren grote problemen met de binding van de boeken.
Aanvankelijk waren ze louter gelijmd. De gelijmde proefdruk uit november was perfect, maar van de eerste versie van de eerste druk was 75% niet goed (losse bladzijden) en van de tweede gerepareerde versie had 10% nog steeds gebreken.
Er is toen besloten om de boeken opnieuw te drukken, ze te binden in katernen van 20 bladzijden en iedereen de gelegenheid te geven gelijmde boeken om te ruilen voor gebonden exemplaren.
Omdat niet iedereen dit gedaan heeft zijn van de eerste 250 exemplaren nu 3 verschillende versies in omloop: de eerste en tweede gelijmde versie (eerste druk) en de derde, gebonden versie (eerste herziene druk).

Sedert 28 mei 2011 is de eerste druk geheel uitverkocht!

De tweede druk is POD (print-on-demand). Dit houdt in dat de boeken na bestelling nog gedrukt en gebonden moeten worden en dat duurt bij elkaar ongeveer 10 dagen.
De tweede druk is alleen verkrijgbaar in de webwinkel van Free Musketeers, of beter gezegd: “was”.
Uitgeverij Free Musketeers is begin 2017 overgenomen door Lecturium.
Lecturium wil PLATENBOEK alleen uitgeven als gelijmde boeken, terwijl Rob Kopp alleen gebonden boeken wil.
Door deze impasse zijn deel 1 en deel 2 van PLATENBOEK (tijdelijk?) helaas niet meer verkrijgbaar.

 

The front sides of the books show well known sleeves, the back side have lesser known sleeves.

PLUT’s Eerste Nederlandse PLATENBOEK (Platenboek means Records book) is the first issue of Platenclub Utrecht (PLUT) about Dutch pop Music.
This first (and last?) issue of this pop encyclopaedia is about the 50’s and 60’s. PLUT-member Rob Kopp has been busy for more than 8 years with what you easily can call his (first?) life-work.
PLATENBOEK is the successor of Nederpop (from 1982), has almost 1000 pages and therefore appears in 2 parts: the green book with the preface and the entries A-L and the red book with the entries M-Z, the compilations and the company sleeves.
Part 1 has 462 pages and part 2 has 484 pages (together 946).

The books contain over 2200 entries with photos, a short biography, the line ups of the bands and a discography like every record collector thinks it should be. Beside year of release, label and label number, of every record the discography contains all the tracks and a picture of the sleeve (picture sleeve) or the label (company sleeve), no matter if that record is a single, EP, 10”, 12”, LP or CD. The majority of the 14000 pictures is in colour.
Unfortunately this makes the books quite expensive (originally € 75 per book).

Language: The front- and backsides of the books are in Dutch,
the preface is both in Dutch and English,
and the actual content is only in English.

On the 9th of April 2011 during the 35th Mega Record & CD Fair in the Jaarbeurs in Utrecht the first 3 copies of the first edition (250 copies) have been handed over to the makers of predecessor Nederpop:

nederpop2.jpg
from left to right Robert Briel, George Evers and Roeland Bajema

The first 200 copies have a numbered, personal certificate.

/Users/robkopp/WWW compleet/certificaat2.jpg

There have been big problems with the binding of the books.
At first they were just glued. The glued proof from November had been perfect, but of the first version of the first edition 75% was not good (loose pages) and of the second repaired version 10% still had defects.
 
The decision has been made to print the books anew, to bind them in quires of 20 pages and to give everybody the opportunity to change glued books for bound copies.
Because not everybody has done this, of the first 250 copies 3 different versions are now in circulation: the first and second glued version (first issue) and the third, bound version (first revised edition).

Since the 28 of May 2011 the first edition is completely sold out!

The second edition is POD (print-on-demand). This implies that the books still have to be printed and bound after an order, and all together this takes about 10 days.
The second edition is only available in the web shop of Free Musketeers, or better said: “was”.
Early 2017 publisher Free Musketeers has been taken over by Lecturium. Lecturium only wants to publish PLATENBOEK as glued books, while Rob Kopp only wants bound books.
Because of this deadlock volume 1 and volume 2 of PLATENBOEK are unfortunately (temporarily?) not available anymore.

 

PLATENBOEK is ook op Twitter: http://twitter.com/#!/platenboek
 

Klik op websites voor alle webpagina’s die in PLATENBOEK genoemd zijn.

Na de info over HOEZENBOEK deel 1 en deel 2 kun je meer info vinden over PLATENBOEK (de nieuwe boeken deel 3 en deel 4, en wederom deel 1 en deel 2)

 

PLATENBOEK is also on Twitter: http://twitter.com/#!/platenboek
(so come on babe, follow me)

Click on websites for all the websites that are mentioned in PLATENBOEK.

After the info about HOEZENBOEK part 1 and part 2 you can find more info about PLATENBOEK (the new books part 3 and part 4, and again
part 1 and part 2)

/Users/robkopp/WWW compleet/Rule1.gif

HvinylH1.jpgEZENBvinylH1.jpgEK (1)

hoezenboek1.jpg

HOEZENBOEK 1 (het blauwe boek)

Tijdens de 43e Mega Platen & CD Beurs op 11 april 2015 is PLUT’s eerste Nederlandse HOEZENBOEK van PLUT-lid Hans Evers gepresenteerd

In dit boek van 176 pagina’s staan 35 series van fotohoezen die er ongeveer hetzelfde uitzien. In elk hoofdstuk staat een technische beschrijving die de naam van de serie verklaart (laat dat maar aan een voormalig wiskundeleraar over) en meestal een top 5 van de meest verkochte singles en de persoonlijke top 5 van Hans.

HOEZENBOEK 2 (het oranje boek)

PLUT’s tweede Nederlandse HOEZENBOEK is op 16 april 2016 tijdens de 45e Mega Platen & CD Beurs in de Jaarbeurs in Utrecht gepresenteerd.

Het boek telt wederom ongeveer 170 bladzijden en bevat dit keer 47 series
met, op veler verzoek, waarschijnlijk de beroemdste serie ooit gemaakt is:
de favorieten expres hoezen.

De boeken kosten 24,95 per stuk en kunnen worden besteld bij Hans Evers (klik op zijn naam).
Het vaste standnummer van Hans op de
Mega Platen & CD Beurs is 227.

 

HvinylH2.jpgEZENBvinylH2.jpgEK (2)

hoezenboek2.jpg

HOEZENBOEK 1 (the blue book)

During the 43rd Mega Record & CD Fair on April 11, 2015 PLUT’s eerste Nederlandse HOEZENBOEK by PLUT-member Hans Evers has been presented (Hoezenboek = Sleeves book).

This book of 176 pages contains 35 series of picture sleeves that look like each other a lot. Every chapter has a technical description that explains the name of the series (you can leave that to a former teacher in mathematics) and mostly a top 5 of the best sellers and the personal top 5 of Hans.

HOEZENBOEK 2 (the orange book)

PLUT’s tweede Nederlandse HOEZENBOEK has been presented on April 16, 2016 during the 45th Mega Records & CD Fair in the Jaarbeurs in Utrecht.

Again the book has around 170 pages and this time it contains 47 series with, by popular request, probably the most famous series of sleeves ever made:
the favorieten expres sleeves.

The books costs 24,95 each and can be ordered at Hans Evers (click on his name).
The stand number of Hans on the Mega Records & CD Fair is always 227.

/Users/robkopp/WWW compleet/Rule1.gif

PLATENBvinyl3.jpgEK (3)

platenboek3.jpg

PLATENBOEK deel 3 (het gele boek)

Verschijningsdatum: 16 april 2016 tijdens de 45e Mega Platen & CD beurs
Aantal bladzijden: 128
Bindingswijze / kaft: gebonden / harde kaft
Oplage van eerste druk: 250
Prijs: 29,95

Deel 3 bevat aanvullingen (A) en correcties (C) op deel 1 en deel 2, nieuwe platen in oude entries (N) en zelfs 52 nieuwe entries.
Ik ben er bijna zeker van dat niemand zal denken “Hoe heeft hij die nou kunnen missen?”, maar de volgende 12 namen hadden natuurlijk al in deel 1 of deel 2 moeten staan:

George Bethlehem (George ‘Djoddji’ Barendse)
Cappy Bianco (Jo Olivier uit Maastricht was gitarist bij Bill Haley en had een solo single)
Cancers (Duitse groep met Nederlandse leden)
Dara Puspita (Indonesische meidenband)
Les Doremis (Nederlandse groep uit Aalten)
Falling Stones (uit Suriname)
Steve Francis (in de jaren ’70 de zanger van Dutch Comfort)
Kookie (Kookie Tian en zijn zus Josephine waren lid van The Hep Stars uit Zweden en Kookie had ook een solo single in Zweden)
Babe Pereira (in de jaren ’70 beter bekend als Rosy, samen met Andres)
Annie de Reuver (met 3 opnamen uit 1935, toen ze slechts 17 was, met The  Ramblers en de Amerikaanse saxofonist Coleman ‘De havik’ Hawkins!)
Vaunts (PLUT 011; zie boven)
Lesley Vos (van de Nederlandse Antillen)

De andere 40 nieuwe entries zijn:
Willy Alfredo *  Amsterdamse Politiekapel *  Anja & Tanja *  Annemarie & Margrieta *  Antillen Stars Steelband *  Black Giants *  Paul Boogaart & Country Fools *  Hans Brouwer *  Casino’s *  Detti Casoli *  Charly Cotton *  Arly Day *  Thom Delleman *  Sacha Dénisant *  Eddy Doorenbos *  Fate Ltd. *  Footplatters *  Sandy Ford *  Groninger Studenten Cabaret ’56 *  Hanny’s Dutch Sisters *  Harlekino’s *  Hi Five *  Ab Hofstee *  Indonesisk Trio *  King Beats *  Lightnings (2) *  Locks *  Nellie Millenaar *  Moonshots *  Piet uit “De zingende zeug” *  Relax *  Wim Romein *  Ronal Four *  Topy Smit *  Surinam Combo *  This Combo *  Tophitters *  Wooltown Jazz Band *  YMCA-Singers * Zuider Zee
Aan het eind van deze pagina vind je een opsomming van alle entries (met 2262 namen) in PLATENBOEK deel 1 en deel 2.

De tweede druk van deel 3 is alleen verkrijgbaar in de webwinkel van Lecturium (klik op de naam). Waarschijnlijk is sprake van een gelijmd boek.

 

PLATENBOEK deel 4 (het paarse boek)

Verschijningsdatum: onbekend (over een paar jaar)

Deel 4 zal gaan over “de 60’s na de 60’s” met groepen van na de jaren ’60 die beïnvloed zijn door de jaren ’60.

Denk aan alle releases op het KELT-label, KEK ’66, KIK, de KLIEK en alle bandjes van Marcel Kruup (het is vast geen toeval dat al die namen beginnen met een K).

PLATENBvinyl4EK (4)

platenboek4

PLATENBOEK part 3 (the yellow book)

Release date: april 16, 2016 during the 45th Mega Record & CD Fair
Number of pages: 128
Type of binding / cover: bound / hardcover
Number of copies of first issue: 250
Price: 29,95

Part 3 contains additions (A) and corrections (C) to part 1 and part 2, new records in old entries (N) and even 52 new entries.
I’m almost sure no one will think “How could he have missed those?”, but of course the following 12 names already should have been mentioned in part 1 or part 2:

George Bethlehem (George ‘Djoddji’ Barendse)
Cappy Bianco (Jo Olivier from Maastricht was guitarist with Bill Haley and had a solo single)
Cancers (German band with Dutch members)
Dara Puspita (Indonesian girl group)
Les Doremis (Dutch band from Aalten)
Falling Stones (from Suriname)
Steve Francis (in the 70’s the singer of Dutch Comfort)
Kookie (Kookie Tian and his sister Josephine were members of The Hep Stars from Sweden and Kookie also had a solo single in Sweden)
Babe Pereira (in the 70’s better known as Rosy, together with Andres)
Annie de Reuver (with 3 recordings from 1935, when she was just 17, with The Ramblers and American sax player Coleman ‘The hawk’ Hawkins!)
Vaunts (PLUT 011; see above)
Lesley Vos (from The Dutch Antilles)

De andere 40 nieuwe entries zijn:
Willy Alfredo *  Amsterdamse Politiekapel *  Anja & Tanja *  Annemarie & Margrieta *  Antillen Stars Steelband *  Black Giants *  Paul Boogaart & Country Fools *  Hans Brouwer *  Casino’s *  Detti Casoli *  Charly Cotton *  Arly Day *  Thom Delleman *  Sacha Dénisant *  Eddy Doorenbos *  Fate Ltd. *  Footplatters *  Sandy Ford *  Groninger Studenten Cabaret ’56 *  Hanny’s Dutch Sisters *  Harlekino’s *  Hi Five *  Ab Hofstee *  Indonesisk Trio *  King Beats *  Lightnings (2) *  Locks *  Nellie Millenaar *  Moonshots *  Piet uit “De zingende zeug” *  Relax *  Wim Romein *  Ronal Four *  Topy Smit *  Surinam Combo *  This Combo *  Tophitters *  Wooltown Jazz Band *  YMCA-Singers * Zuider Zee
At the end of this page you can see a hugh list with all entries (with 2262 names) in PLATENBOEK part 1 en part 2.

The second issue of volume 3 will only be available as POD in the web shop of Lecturium (click on the name). It probably will be a glued book.

 

PLATENBOEK part 4 (the purple book)

Release date: unknown (in a couple of years)

Part 4 will be about “the 60’s after the 60’s” with bands from after the sixties that are influenced by the sixties.

Think of all the releases on the KELT-label, KEK ’66, KIK, KLIEK and every band of Marcel Kruup (it certainly is no coincidence that all those names start with a K).

/Users/robkopp/WWW compleet/Rule1.gif

Hieronder staat weer meer info over PLATENBOEK deel 1 en deel 2:

- de entries van The Golden Earrings en The Outsiders

- foto’s die een indruk geven van de omvang van de boeken (A4, elk 2,2 kg)

- twee tweets van Leo Blokhuis op Twitter (26 april 2011)
  Die dag had deze website een record van 170 unieke bezoekers!

- recensies van:
  - Tim Veerwater in muziektijdschrift OOR (nr. 3, april 2011)
  - Jan Vollaard in landelijk dagblad NRC (14 april 2011)
  - René van Kaam in muziektijdschrift PLATENBLAD (#179, april-juni 2011)
  - Gert Verbeek in muziektijdschrift FRET (mei-juni 2011)
  - Menno Pot in landelijk dagblad De Volkskrant (4 mei 2011)
  - Jesse
Budding in dagblad Algemeen Dagblad (Groene Hart) (24 mei 2011)
  - Jimmy Tigges op zijn website (11 juni 2011)
    (en als je daar toch bent: zijn boek Summertime is verplichte kost!)
  - Lenny Helsing in Shindig-Magazine (september 2011)
  - Lenny Helsing in muziektijdschrift Ugly Things (oktober 2011)
    Lenny Helsing is de zanger van de Schotse bands The Green Telescope
    en The Thanes die verscheidene Nederbeat songs hebben opgenomen

- een overzicht van alle entries in PLATENBOEK

- posters van de mega platen & cd beurs waar PLATENBOEK werd gepresenteerd

 

Below there’s more info again about PLATENBOEK part 1 and part 2:

- the entries of The Golden Earrings and The Outsiders

- photos that give an expression of the size of the books (A4, 2.2 kg each)

- two tweets by Leo Blokhuis on Twitter (April 26, 2011)
  That day this website had a record of 170 unique visitors!

- reviews by:
  - Tim Veerwater in music magazine OOR (no. 3, April 2011)
  - Jan Vollaard in newspaper NRC (April 14, 2011)
  - René van Kaam in music magazine PLATENBLAD (#179, April-June 2011)
  - Gert Verbeek in music magazine FRET (May-June 2011)
  - Menno Pot in newspaper De Volkskrant (May 4, 2011)
  - Jesse Budding in newspaper Algemeen Dagblad (Groene Hart) (May 24)
  - Jimmy Tigges on his website (June 11, 2011)
    (and when you’re there anyway: his book Summertime is a must have!)
  - Lenny Helsing in Shindig-Magazine (September 2011)
  - Lenny Helsing in music magazine Ugly Things (October 2011)
    Lenny Helsing is the singer of Scottish bands The Green Telescope and
    The Thanes, who have recorded several Nederbeat songs

- an overview of all entries in PLATENBOEK

- posters of the mega record & cd fair where PLATENBOEK was presented

/Users/robkopp/WWW compleet/platenboek1c.jpg  /Users/robkopp/WWW compleet/platenboek2c.jpg

/Users/robkopp/WWW compleet/1open.jpg/Users/robkopp/WWW compleet/12dicht.jpg/Users/robkopp/WWW compleet/2open.jpg

/Users/robkopp/WWW compleet/twitter.jpg

(Twitter, April 26, 2011)

/Users/robkopp/WWW compleet/OOR1.jpg/Users/robkopp/WWW compleet/OOR2.jpg

(OOR, April 2011, no. 3)

/Users/robkopp/WWW compleet/NRC.jpg

(NRC, April 14, 2011)

/Users/robkopp/WWW compleet/Platenblad.jpg             /Users/robkopp/WWW compleet/Fret.jpg

                (Platenblad 179, April / June 2011)                                                              (FRET, May / June 2011)

/Users/robkopp/WWW compleet/volkskrant.jpg

(De Volkskrant, May 4, 2011)

/Users/robkopp/WWW compleet/AD.jpg

(Algemeen Dagblad [editie Groene Hart], May 24, 2011)

/Users/robkopp/WWW compleet/JimmyTigges.jpg

www.jimmytigges.nl (June 11, 2011)

/Users/robkopp/WWW compleet/shindig.jpg

Shindig-Magazine (September 2011)

/Users/robkopp/WWW compleet/uglythings.jpg

Ugly Things (October 2011)

Entries in Platenboek:

A ABC Cabaret * A.B.C.-Sisters * Accordo’s * Ad & His Sensational Strings * Adamo * Addicts * Adjéèf The Poet * Adrian * After Tea * Ahora Mazda * Jan Akkerman * Duo Albert & Hij * Willeke Alberti * Willy Alberti * Willy & Willeke Alberti * Alberto * Alegres * Duo Alegria * Aline * All Rhythms * All Stars (1) * All Stars (2) * Alles * Alleycats * Alligators * Allondee * Stido Alstrøm (Trio / Sextet) * Ernst van Altena * Aluminium Folie Band * Ambon Brothers * Amerikaantjes * Amiola Girls * Amoriado’s * Fred van Amstel * Amsterdams Lyceum (Jazzband) * Amsterdams Pauzetheater * Amsterdamsch Studenten Cabaret * Amsterdamsch Studenten Cabaret ‘La Pie, Qui Chante’ * Ralph Anderson * Tony Anderson * Udell T. Anderson * Peter Andreas * Andres * Danny Angel & The Crescents * Anita (1) * Anita (2) * Anita & René * Ann & Joy(ce) * Annico’s * Anno Nu * Mike Anoi Hawaiian Band * Anthony & His Skylarks * Antilles Steelband * Anuschka * Apachen * Apinti Boys * Karel Appel * Apron Strings * Jenny Arean * Jenny Arean & Jacco van Renesse * Armand * Jan Arntz * Arraben * Art. 461 * Arthur & His Cronies * Aruba Zusjes * Peter Aryans * Jan Asselbergs * Astrid en Mariette * Astronauts * Atlantics * Atlas Quartet * Atmospheres * Attention! * Aux Becaux * AVSV *

B Gonnie Baars * Bachelors * Henk Badings * George Baker Selection * Baldwin * Trix van Balen * Margie Ball * Kid Baltan * Harry Bannink * Willy Baranda Trio / Orchestra * Les Barbouzes * Ferry Barendse * Jeannie / Janie Barlow * Baron Brothers * Les Baroques * Marjolein Bartelts * Tony Bass * Nancy Bay * BBC-Combo * Kees Béaart * Beale Street Jazzband * Beat Brothers * Beat Buddies * Beat Five * Beatles * Beatni(c)ks * Beat-town Skifflers * Beavers * Pia Beck * Eddie Becker * Bee Bee Sisters * Diane Beets * Daisy Bell * Bell Boys (1) * Bell Boys (2) * Belladonna’s * Belloni’s * Ernie Bender * Ernie Bender & The Robins * Benjo’s * Rudy Bennett * Han Bennink * Bentley Sisters * Oscar Benton Blues Band * Conny van den Berg * Conny van Bergen * Conny van Bergen & Dick Rienstra * G. van Bergen * Marjan Berk * Bob van Berkel * Sonja Bernd’t * Yoka Berretty * Anita Berry * Herbert Beyer * Bibits * Pierre Biersma & Zijn Orkest * Bieteltjes * Lenie van der Biezen * Big Apple * Big Ballad Boogie Blues Beat Bounce Band * Big Boy & The Bouncers * Big Boys * Big Ernie * Big Wheel * Martine Bijl * Ilonka Biluska * Bintang Sinar Krontjong Orkest * Bintangs * Wim Bitter * Jan Blaaser * Black & White * Black Albino’s * Black Arrows (1) * Black Arrows (2) * Black Beatniks Met Sonja * Blackbirds * Black Boys * Black Cats * Black Devils (1) * Black Devils (2) * Black Devils (3) * Black Diamonds * Black Dynamites * Black Eye * Black Jean Rollers * Black Jets * Black Knights * Black Lions * Black Magic * Black Magics * Black Orchids * Black Phantoms * Black Rocking Cats * Black Shadows * Black Sharks * Black Stones * Black Zorro’s * Henry Blackmon * Ricky Blake & The Black Dynamites * Ricky Blake & The Royals * Peter Blanker * Blech * Bled * Maddy Bleize * Harry Bliek * Blizzards (1) * Blizzards (2) * Blockheads * Adèle Bloemendaal * Bloemendaal-Halsema-Cox * Bloemendaal-Jongewaard-Römer * Hetty Blok * Joke Blondèl * Rosita Bloom * Blue Angels (1) * Blue Angels (2) * Blue Beats * Blue Birds * Blue Cats * Blue Comets (1) * Blue Comets (2) * Blue Diamonds * Blue Diamonds & Karin Kent * Blue Eagles * Blue Fighters * Blue Gardenias * Blue Rhythms (1) * Blue Rhythms (2) * Blue Stars (1) * Blue Stars (2) * Blue Stars Skiffle Group * Blue Swallows * Blues & Sons * Blues Dimension * Blues Group Five * Blues Inc. * Blues Selected * Blues Set * Bob & Brenda * Bobby & Mads * Bobby’s Children * Body & The Wild Cats * Hans van Boekhout (van Solinge) * Bojoura * Bold As Brass * Boni Folksingers * Boo & The Boo Boo’s * Reny / Reni Boone * Rob Boot * Boots * Laura Bordes (& The Revolts) * Conny van den Bos * Conny van den Bos & René Frank * Mieke Bos * Hans Boskamp * Joe Boston Group * Bob Bouber * Maya Bouma * Les Boutons * Bouwvakkers * Boy & His Rollin’ Kids * Boy’s Big Band * Boys * Ted de Braak * Brainbox * Connie Brand * Frans van de Brand * Hans Brandel * Ansje van Brandenberg * Steye van Brandenberg * Garry Brandy * Willy Braun * Harry Bredow Band * Borger Brefeld * Jacques Brel * John Breug(h)el Four * Willem Breuker * Brian * Bright Stars * Brigitta * Brigitte & The Fire Strings * Jos Brink * Hans Brinkers * Corry Brokken * Ray Brook (& Stew) * Hank Brooklyn & His Dynamic Rockers * Albert Brosens * Aart Brouwer * Dolf Brouwer(s) * Mister Brown’s Family * Martin Brozius * Joke Bruys * Bubbles * Buddies * Buddy’s * Budhi * Buffoons * (Combo) Jack Bulterman * Bumble Bees (1) * Bumble Bees (2) * Joke van den Burg * Joke van den Burg & Jan van der Most * Lou van Burg * Lucky Burgess & Int. Quartet * Reggy van der Burgt * Andy Burt * Ann Burton * Butlers * Butterflies * Henk van Buul & His Rhythm * BZN *

C Caballeros * Canaries * Candy Kids * Els Canters * Canyons * Dick van der Capellen Trio * Caps * Vin Cardinal (& The Queens) * I Cardinali * Ria Carels * Carina’s * Carla * Carlo * Carlton Zusjes * Carolientje * Carousel Trio * Rudi Carrell * Casey & The Pressure Group * Tony Castillo Jr. * Cats * Cavaliers * Caz * CCC Inc. * Cecile * Ceder Stars * Cees & His Comets * Cees & His Skyliners * Centaurs * Centurions * Chapter II * Charles * Check * Chubby Checker with (ZZ &) De Maskers * Cheese Town Jewels * Cheetah’s * Cheetahs * Cheops * Cherokees * Chester-Card * Chevaux Noirs * Chic & Co. * Chimes * Chiva’s * Choice ‘66 * Eddy Christiani * Christie * Christie Lane * Christy 5 * Chums * Cinderella’s * Gigliola  Cinquetti * Circus * Clan * Clarks * Classics * Jos Cleber & Zijn Orkest * Jan de Cler * Clicheemannetjes * Clifters * Rina Clifton * Clique * Les Clochards * Clover Leaf * Cloverleaves * Clungels * Cocktail Sisters * Cocktail Trio * Coldside Trio * Simon van Collem * Fabien Collin * Paul Collin * Godert van Colmjon * Comets * Common Four * Competitors * Conception Trio * Condors (1) * Condors (2) * Confetti Combo * Conny * Conrad & The Hurricane Strings * Cool Cats * Coopers * Les Copains * Thera Coppens * David Copperfield (Style) * Jan Corduwener & His New Sound * Rita Corita * Jacky Cornell * Corry & De Rekels * Jules de Corte * Corvairs * Cosy Corner Street Paraders * Counsellors * Counts * Covenants * Cowboy Combo * Cowboy Gerard * Gerard Cox * Ellen Craamer * Crackerjacks * Ben Cramer * Crash * Crash Down * Craters * Crazy Casey * Crazy Five * Crazy Girls (& The Javalins) * Crazy Jack * Crazy Kids * Crazy Pete & The Twisters * Crazy Rhythms * Crazy Rockers * Crazy Strangers * Jan Cremer * Les Créoles * Crescendos * Crescents * Crossroad * Les Cruches * Johan Cruyff * Crwths * Crying Wood * CS ‘65 * C-Sounds * Cuby+Blizzards *

D Mogi D. * Ap Daalmeijer * Daddy’s Act * Motke Dagan * Daggers * Robbert Dahl & Shirley * Dave Daimy * Robbie Dale * Dalida * Dallics * Rudy van Dalm * Rudy & Shirley van Dalm * Dalton H.B.S. Schoolorkest * Frans Dambacher * Daniëlla * Ans en Jaap Daniëls * Danny & His Favourites * Danny & His Flying Arrows * Danny & The Rebels * Dare Devils * Darings * Darts * Darwin’s Theory * Dat En Wat * Dave * David the Red Sea Singer * Sanny Day * Deals Beat * Dean Alan Set * Death * Debby * Jules A. Deelder * Deerstalkers * Defenders * Henk van Deijk & Darktown Jazzband * Delfts(ch) Studenten Cabaret * Delftsche Studenten Dans Harmonie * Marianne Delgorge * Delta Teenagerkoor * Delvins * Demons * Dennimaff * Jack Dens & The Swallows * Eddy Denver * Derny’s * John Desmares & The Limetree Cats * Desmounts * Destinate * Destroyers * Hans van Deventer * Don Devil & The Drifters * Riem ‘Guitar’ Diamond * Ruud ‘Blue’ Diamond * Diamond Five * Dianah * Dick & Vecona’s * Dickson Brothers * Maria Dieke * Different 4 * Vincent van Dijck & His Fellows * Coby Dijk * Petra van Dijk * Ger Dijkshoorn Kwintet * Yme, Mary & Foke Dijkstra * Dikke Jos * Dimes * Dimitri * Gaby Dirne * Dirty * Disco / Disko Johnny * Disco Trio * Disillusion ‘21 * Tom Dissevelt * Ernie Djohan * Winny Dobber * Trea Dobbs * Dobbs-Merckens-Valk-de Nijs & The Lords * Joop Doderer * Joop Doderer & Jan Blaaser * Doea Melati * Dea Doll * Marjo Dolores * Dom Dolly’s * Domino’s * Jenny Donker * Don’t * Terry Dool * Familie Doorsnee * Lia Dorana * Anita Doreen * Henk Dorel * John van Doren * Rens van Dorth * Dorus * Double Dutch * Double Swing * Egbert Douwe * Dovali & Judy Sisters * Dragonfly * Dream * Die Drei * Drei Cordis Original * Greetje Drent * Drie Kleine Kleuters * Driedonken Blaaskapel & Moeskrabbers * Drifters * Driftin’ Five * Driftin’ Soul * Driftin’ Steelers * D.S.K. * Jaap Dubbelboer * André van Duin * Ton van Duinhoven * Denny Dukers * Dukes (1) * Dukes (2) * Hans Dulfer & Ritmo Naturel * Wim van Dullemen * Louis Dusée * Frans van Dusschoten * Dutch All Stars * Dutch Beat College * Dutch Bluegrass Boys * Dutch Creation * Dutch Five * Dutch Four * Dutch Swing College Band * Frankie Duzzle * Eddy Dyan & The Saints * Linda van Dyck * Linda van Dyck With Boo & The Boo Boo’s * Louis van Dyke Trio * Rob van Dyke (Trio) * Dynamic Strings (1) * Dynamic Strings (2) * Dynamics * Kid Dynamite * Dynamite Rockets * Dynamites *

E Eagles * Early Birds * Earth & Fire * Eastern Aces * Ted Easton Combo * Easybeats * Ebonies * Eddy & The Crazy Jets (Show) * Eddysons * Edison Brothers * Edwin & The Marks * 1|2|3|4|5 (Een|Twee|Drie|Vier|Vijf) * Janny Eggers * Ellen van Eijk * Ekseption * Erik van Eldik * Electric Johnny & His Skyrockets * Electro Strings * Elements * Elly * Elmari Zusjes * Els & Ditty * Frans Elsen (Quartet / Quintet) * Henk Elsink * Nedly Elstak Trio+Voice * Emeralds * Emilie * Empat Serangkai * Empty Hearts * Empty Vessels * Endatteme Jugband * Endeavours Four * Gerard Engelsma * Entertainers * Equipe Z * Les Erotiques * Errand Boys * Espresso’s * Rinus van Essen * Les Étoiles * Eurfians * J.B. Euson * Euson & Stax * Evergreens (1) * Evergreens (2) * Everyman * Explosions *

F Ina van Faassen * Fab * Fabeltjeskrant * Fabulous Beats * Fabulous Five * Fairy Tale (1) * Fairy Tale (2) * Fake Band * Falcons * Fallouts * Fancy Five * Farce Majeure * Wilfred de Faria * Farida & The Cookes * Fashions * Feetwarmers * Fellows * Fender Rollers * Willy Ferrari & The Rollers * Ferrari’s * Andy Field * Fieldstreet Five * Filomena * John Fire & The Rudows * Fire Birds (1) * Fire Birds (2) * Fire Devils * Fire Stones * Fire Strings * Firedons * First International Sex Opera Band * First Move * Jaap Fischer * Five Strangers (1) * Five Strangers (2) * Flames * Flamingo Combo * Flamingo Quintet / Flamingo’s * Flash * Flash Call * Flash Point 6 * Flashback * Flashing Blues * Marjol Flore * Roberto Flores * Floris VI * Flotte Johnny * Flux * Flying Arrows * Flying Condors * Flying Dutchmen * Focus * Folks’ Messengers * Fool * Fool’s Paradise * Fools * Formation 66 * Formula 5 * Sandy Fort * Four Beat Breakers * Four Defenders * Four Just Men * Four Sounds * 4 Strangers * Four Sweeters * Fouryo’s * Connie Francis * Franciscaans Cabaret * René Frank * Franky / Frankie Franken * Fred Franken & The Rocking Diamonds * Rob Franken (Organ-ization) * Franky Franken’s Selection * Franky & The Timebreakers * Franky-Sue Selection * Betty Fransens * Ronnie Fraser * Freak-In-Love-Out (And it happens ... for ever) * Fred, Barney & The Flintstones * Freddy * Free * Free Ltd. * Free Music Quintet / Quartet * Freelancers * Frank Frencklin & The Corvairs * George de Fretes * Friendship Sextet * Nelly Frijda * Frogs Ltd. * Fruit Of Mr. H. Hickory * Fullhouse * Fun Of It * Funky Eight * Funny Four *

G G Bros / Gee Bros * G Brothers * Seth Gaaikema * Galanti’s * Galaxis * Martin Gale * Gamblers * Games * Gang * Gardenias * Marian de Garriga * Les Gars Du Nord * Garuda’s * Ad van der Gein * General Four * George Cash * Liselore Gerritsen * Gerry, Louis and Liza Trio * Giants * Gijsbrecht * Rex Gildo * Les Gilets * Paul Gimbel * Gimmicks * Gin Fizz * Gin Made ‘21 * Ginger Ale * Gitte * Elias Glas * Globetrotters * Gloria * Gloria’s * Go Go’s * Goblins * Godert & Shirley * Gold Coast Combo * Golden Arrows * Golden Boys * Golden Dragons * Golden Earring * Golden Earrings * Golden Jaguars * Golden Shamrocks * Golden Strings Of Hawaii * Goldfingers * Goldstar Brothers * Joke Goossens & Ensemble Gaby Dirne * Goossens Brothers * Rijk de Gooyer * Terry Gordon & The Virtuals * Gordon Comets * Gouds J.O.V.D. Cabaret * Lex Goudsmit * Annelies de Graaf * Annelies de Graaf & Rein de Vries * Graaf X & Climax * Rein de Graaff - Dick Vennik Quartet * Rients Gratama * Gravediggers * Leslie Gray (& The Tornados) * Bert Grayson / Grijsen * Richard Green * Bobby Green Selection * Han Grevelt * Rosetta Groen * Groep / Group 1850 * Groep Reza * Groninger Studenten Cabaret * Groningsch Studenten Cabaret * Anneke Grönloh * Boudewijn de Groot * Boudewijn de Groot & Elly Nieman * Hugo de Groot * Margriet de Groot * Groovy’s * Group $oall * Group ‘65 * Group ‘69 * Group WN * Guardians * Guirlandes * Johnny Guitar * Guitar Fighters * Guns *

H Stan Haag * Martin Haak Kwartet * Joan Haanappel * Hella Haasse * Habra Zusjes * Hadimassa * Co Hagedoorn * Georgette Hagedoorn * Hague Sound Boys * Haigs * Hallelujah Sound * Frans Halsema * Frans Halsema & Gerard Cox * Hamacs * Pollo Hamburger * Hamlets * Hangmen * Willy Hankmann * Hanny & Adry * Hans & Marja * Hap-Cats * Happy Few * Happy Five * Harbourlights * Haricots * Harland Kwintet * Harmogita’s * Oscar Harris & The Twinkle Stars * Scott Harris * Harrisons * Harry & His Phantoms * Joske Harry’s * Harrycots * Hartedieven * Harten 2 * Nynke Hartstra * Hartung Sounds * John Hatton & The Devotions * Hawaiian Kings * Hawks (1) * Hawks (2) * André Hazes & Johnny Kraaykamp * Jopie Hazes * Headlines * Hearts Of Soul * Heat * Heating * Heatwave * Heavy Soul Inc. * Corry Heeseman * Heikrekels * Piet Hein * Helen - Franky & The Crazy Rockers * Helene & Florance * Helma & Selma * Rie Helmig * Hans van Hemert * Ben Hendriks (Skiffle Group) * Berthi Henriko * Henry & The Lightnings * Henry & The Strangers * Hep Stars * Heralds (1) * Heralds (2) * Hank Hermans * Toon Hermans * Annet Hesterman * Het * Het Poco Mania * Christy Heupink * André van den Heuvel * Cobi van de Heuvel * Jos van Heuverzwijn * High Priests * High Rollers * Highschool Five * Highway Singers * Eddy Hill * Nils van Hill & The Gem * Ricky Hill (& The Jumping Rollers) * Bobby Hilton * Chris Hinze * Hit Fighters * Marva Hodge & The Moody Sec * Frans Hoeke * Rob Hoeke Boogie Woogie Quartet * Rob Hoeke Rhythm & Blues Group * Johnny Hoes * Gerti Hoevenberg * Peter Hofer * Marijke Hofland * Lia Hokke * Holland Kwartet (Hans Overmeer &) * Holland Kwintet * Dries Holten * Jim Holwood * Hondos / 5 Hondos / Hondo Rockers * Honest Men * Honey Bee * Honky Tonks * Honolulu Hawaiians * Honolulu Queens * Honolulu Strings * Anneke van Hooff * Grit van Hoog * Hootenanny Singers * Horizon Kwartet * Horlepiep Cabaret * Mieke Horst * Hot Club 69 * Hot Fighters * Hot Jumpers * Hot Rollers * Hot Spurs * Hot Strings * Hotcha Trio * Hottletts * Hetty van Houten * Sieto Hoving * Hovinga Brothers * Rita Hovink * Hu & The Hilltops * Hullekie Dullekie * Joyce Hulscher * Human Orchestra * Humbugs * Hunters * Hunting Wolves * Hurricane Rollers (1) * Hurricane Rollers (2) * Hurricane Strings * Hurricanes * Tonny Huurdeman * Tonny Huurdeman & Jenny Arean * H.W. Group *

I Wim Ibo * Wessel Ilcken (Combo / All Stars) * Ina & The Jugglers * Incredible * Incrowd (1) * Incrowd (2) * Indische Club Amsterdam Krontjong-Band * Indiscrimination * Indonesios * Ineke & Wiebe & Trio Rob van Dijk * Ria van Ingen * Inktvis * Inn-Sect * Insect * Insiders * Instant Composers Pool * Inter Five * Internationals * Interpreters * Intruders * Irene * Island * It ‘66 * Ivo & The Furies * Ivy & John * Ivy’s *

J Ja Zuster, Nee Zuster * Jack & Bill * Jack & Ko * Jack & Woody * Jackie & De Wild Boys * Wanda Jackson * Pim Jacobs Three / Trio * Jacobs Brothers * Jaguars (1) * Jaguars (2) * Jamaica Johnny (& His Milagro Boys) * James Mean * Duo Jan & Cees * Jan & Peet * Jane & Ben * Arne Jansen * Fons Jansen * Hans Jansen Trio * Jimmy Jansen * Mark Jansen * Rika Jansen * Huub Janssen * Fred Jasper * Javalins * Javelins 69 * Jacky Javellin * Jay-Jays * Jaywalkers * Jazz At The Kurhaus Ensemble * Jazz Prophets * Allan Jeffers * Jejawi’s * Jelle & Rita * Jenny & The Rascals * Jerry & The Falcons * Jessy & His Flaming Stars * Jets * Jidisra Duo * Jivaro’s * Joe & Golden Dragons * John & Henry * John & Jack * John’s Jazzmen * Johnny & Blue Jeans * Johnny & His Cellar Rockers * Johnny & Jewels * Johnny & Johnny * Johnny & Jones * Johnny & Rijk * Johnny & The Strollers * Johnny The Selfkicker * Johnny & The Weedons * Aloys Johnson * Joke & Benny * Jokers (1) * Jokers (2) * Jokers (3) * Jolly Jokers * Billy Jones & The Stars * Davy Jones * Donald (‘Dinky’) Jones * Donald Jones & Adèle Bloemendaal * Eddy Jones * Jonets * Jasperina de Jong * Peter de Jong * Leen Jongewaard * Jonkers & Joffers * Joost & Tineke * Johnny Jordaan * José * Joy Shouters * Joyce * Joycelyn * Juke Box Sisters * Julio & The Kreole Kats * Jumpers * Jumping Jacks * Jumping Jewels * Jumping Pop-In * Jumping Rockers * Jumping Strings (1) * Jumping Strings (2) * Junior Rockers * Just Anothers * Just Colours * Just During One Night Big Beat-Band Sensation * Just Us * Just We *

K Johan Kaart * Ray Kaart * Victor Kaihatu * Kaiser Bill Himself * Kalama’s * Kalua’s * Kamiki Trio * Kees van Kampen * Wim Kan * Audy Kans & His Wijarocks * Marian Karsemeyer * Pierre Kartner * Kasna & The Archipel Rockers * Katinka * Greetje Kauffeld * Greetje Kauffeld & Paul Kuhn * Greetje Kauffeld & John de Mol * Cockie Kay * Ke Aloha Hawaiian Strings o.l.v. Rudy Wairata * Herman van Keeken * Herman van Keeken & Bionda * Johnny Kendall & The Heralds * Johnny Kendall & The Maskers * Johnny Kendall Selection * Karin Kent * Dim Kesber Quartet * Ketwins * Carike Keuzenkamp * Key * Keystones * Kick * Kilauea’s * Bill Kilima & His (Singing & Swinging) Cowboys * Kilima Hawaiians * F.J. King with D.D. & The Drifters * F.J. King & Smash * Peter King (Formation) * King Bees * King Beezz * Kink In De Kabel * Kiss Kiss * Kissin’ Cousins * Kittens * Klaas & Peter * Riedel van Kleef * Riedel van Kleef & Jan van der Most * Kleine Drie * Peter Klencke * Floortje Klomp * Joop de Knegt * Ruud Knolraap & The Sweet Vegetable * Peter Koelewijn * Peter Koene * Lily en Leo Kok * Mimi Kok * Paul Kolling Trio * Konijnenkaas Studentencabaret * Tom Koning * Jaap Koopmans * Truus Koopmans * Kees van Kooten & Wim de Bie * Fiet Koster * Frans & Fiet Koster * Kozanies * Johnny Kraaykamp * Kees en Kees Kranenburg * Frans Krassenburg * Peter Kraus * Ik Gerard Kreuger & The Pleinboys * Nicolaas Kroese * Kroner’s Duo * Kroners * Krontjong Serenaders * Paul Kuhn * Lenny Kuhr * Piet Kuiters Free Jazz Inc. * Kees Kuyt Combo * Kwyet *

L Maria L * Lads * Ladybirds * Martin Lahaye * Ronnie Lake * Frits Lambrechts * John Lamers * John Lamers With Cees & His Skyliners * Geoffrey Land * Wim Landman * Tony Lang & De Melocanta’s * Cees de Lange * Lapwins * Karin Larsen * Ditty Larssen * Lations * Laura & Yvonne * Lazy Bones * Leadbelly’s Ltd. * Ann Lee * Otis Lee & The Maronies * Leedy Trio * Thijs van Leer * Thijs van Leer Trio * Hans van Leeuwen Trio * Left Side * Leids Zolder Cabaret * Leids Chemisch Studenten Cabaret * Leids Studenten Cabaret ‘Klink Klaar’ * Leidsch Studenten Cabaret * Freddie Lennon * Abe Lenstra * Lesley & Laurens (Enterprise) * John Less Ltd. * Lettersets * Sylvia de Leur * D.C. Lewis * Anita Leys * Liana * Liberators * Liberty * Lief Java Krontjong Orkest * Ton Liefaard * Tony Light * Tony Light & The Bell Boys * Lightnings * Lights * Lighttown Skiffle Group * Lilian(e) * Lou Lima * Limburgse Zusjes * Limited ‘65 * Limit * Fred Limpens * Gitta Lind * Johnny Lion * Johnny Lion & The Jumping Jewels * Lion’s Sound ‘67 * Lions (1) * Lions (2) * Carla Lipp * Liesbeth List * Liesbeth List & Ramses Shaffy * Thea van der List * Little Henny & The Shakin’ Boys * Little Jimmy & The Sharks * Little John & Rocking Tigers * Little Ladies * Little Remy & The Flying Rockers * Little Ritz & His Rocking Butterflies * Little Stars * Little Stranger Boys * Livin’ Blues * Living Kick Formation * Living Stones * John Lobo * Locomotion * Theo Loevendie Three / Consort * Lola * Long Tall Shorty & The Spectacles * Lopez Sisters * John Lord * Lord Bamboo con Sonora Paramarera * Lords * Johnny Lorenzo * Losers * Lotus Land * Jacques Loussier * Bruce Low * Lowland Trio * Lowm Four * Lucien * Luckberries * Lucky Stars * Les Lunettes * Lurelei Cabaret * Lydia * Lysett *

M Pim Maas * Maastieners * Mack * Mädchen Ohne Nahme * Maddoxs * Madelon * Rob Madna Trio / Kwartet * Mads * Mafatoes * Magic Players * Magic Strangers * Magic Strings * Magneto’s * Magnolia Jazz Group ‘65 * Mailer Mackenzie Band * Bruno Majcherek * Makin’ * Jimmy Makulis * Siw Malmkvist * Dan(n)y Mann * Fien de la Mar * José Marcello * (Little) Peggy March * Turquoise Marchal * Suzie Marcus * Joop van de Marel * Marian & Annerieke * Marichica’s * Mariciska’s * Mariëtte * Marijke * Marileens * Imca Marina * Marina & Henk * Marina Trio * Mario & Martinez * Mariolein * Marion * Marions * Marita * Marita & Quita * John Marjon * Mark 5 * Marks * Petra Marlene * Marlins * Marquees * Martell Brothers * Bouk Martens * Martin & Marijke * Martino’s * Marvels * Don Marvin * Marvins * Marylane Combo * Mascara Trio * Maskers * Matadors * Math * Huub Matron * Maxim * Sylvia Mayer & Southsea Hawaiians * Mayfield Road * Mazimba & De Hondos * Clous van Mechelen Combo * Medley-Players * Meg Session * Mega’s * Rolf de Meijer * Meklight Sisters * Melodia’s * Melody Sisters * Melody Strings * Memphis Junction * Mena Minstrels * Mena Moeria Minstrels * Mendel & Mendel * Misha Mengelberg Trio / Quartet / Kwartet * Mental Bats * Don Mercedes * Marijke Merckens * Mercury Skiffle Group * Linda Meron * Jaap van de Merwe * Bueno de Mesquita * Met En Zonder * Meteoor Kwartet * Meteors * André Meurs * Johnny Meyer * Michael’s Minions Of Fortune * Michel & Monique * Mary Michon * Midgetown Jazzband * Midnatt Fyran * Midnight Packet * Frans Mijts * Rita Mill * Danny Miller * Jimmy Miller * Shorty Miller * Miller Sextet * Millionaires * Mingus & The Rockin’ Blacks * Minstrels * Johnny de Miranda & His Ska-Group * Mirjam & Stephen * Mistery’s * Mistics * Moan * Moan Nightmare * Moans * Modern Jazz Combo * Modesty Blaise * Mods (1) * Mods (2) * Marie-Cecile Moerdijk * Mokum Beat Five * Albert Mol * Sylvia van der Molen * Thijs van der Molen * Els Molenaar * Jaap Molenaar * Enny Mols de Leeuwe * Greetje Mona * Monique * Monitors * Marius Monkau * Les Monnereaux * Henk van Montfoort * Moods * Moody Sec * Moonlight Sisters * Moonrockers * Harry Mooten * More Life * Morgen Gebeurt ‘t * Jan Morks Quintet * Freddy Moro (& Los Trovadores Tropicales) * Ricky Morvan & The Fens * Jan van der Most * Mother’s Love * Motions * Motives * Motowns * Mounties * Piet Mounty * Nana Mouskouri * Moves * Moving Girls * Moving Strings * Mozam Skifflegroup / Mosam Skiffle-Group * Moz-Arts * Mozarts * Mudfield Skiffle Group * Peer Mullens * Peter J. Muller * Piet Mulo * Multicats * Duo de Munck * Music Factory * The Music Strings (TMS) * Musical Sunset * Mustangs * Les Mystères * Mysterious * Mystery Five * Mystery Inc. * Mystery Kids / Stones * Mystic Five * Mystic Four * Mystics *

N Nachtsirene Krontjong Orkest * Nameless * Names And Faces (1) * Names & Faces (2) * Naomi & The Boys * Paul Natte * Natasja’s * Sasi Naz * Nazz * Needels * Needles * Neerlands Hoop In Bange Dagen * Neighbours * Jan Nelissen Jr. * Eddy Nelson & The Eddysons * Never Mind * New Acoustic Swing Duo * New Beat * New Electric Chamber Music Ensemble * New Folk Troubadours * New Hawaii’ns * New Hurricane Rollers * New Jumping Jewels * New Mystics * New Orleans Syncopators * New Relays * New Sounds * Nicky & Jesters * Nicky & The Shouts * Nico * Nicols * Elly Nieman * Elly Nieman & Rikkert Zuiderveld * Annet Nieuwenhuyzen * Nightbirds * Lennaert Nijgh * Willem Nijholt * Nijmeegs Studentencabaret Nietes Welles * Rob de Nijs (& The Lords) * Yvonne de Nijs * Nikkebokkers * No Name * Eelko Nobel * Marian Nobel (Quartet) * Noise-Makers * Tony Nolte * Nona * Piet Noordijk * Nou & * Joost Nuissl * Rien van Nunen * Rien van Nunen & Piet Römer * N.V. Groep ‘65 * Nynke & Frits *

O Johnny O. * Odille * Oety & His Oeties * Oety & His Real Rockers * Oety & His Rollers * Oety Rock & His Rockers * Oliver’s Sinn * Jimmy Once (& The Vips) * Oo’s * Tinny van Oorschot * Zusjes Oorthuysen * Sonja Oosterman * Lydia Oosthoek * Op-Sound * Opus (1) * Opus (2) * Opus Gainfull * Roy Orbison * Orchids * Oriëntals * Peter Orloff * Orphan * Oscar * Gary O’Shannon Group * Annemarie Oster * Rob Out * Outcast (1) * Outcast (2) * Outlook * Outsiders * Ouwe Egbert / Bart * Gebr. Oversluizen *

P Drs. P * P & B Group * Pacifics * Frits Packbier * Padre Twins * Ricky van Padua * Jetty Paerl * Bert Paige * Pierre Palla * Annie Palmen * Pandora’s Box * Jop Pannekoek * Pantja Warna Krontjong Ensemble * Paolo & His Tigers * Paradijsvogels (1) * Paradijsvogels (2) * Paramounts * Ronny Parko * Charles Pater * Patricia * Pauline * Pearl Sisters * Hank Pecker * Han Peekel * Peenuts * Peggy * Peggy & Donald * Peggy & Patty * Pelgrims * Penny Wise * Pep Cabaret * Janneke Peper * Pepijn Cabaret * Johnny Pepper * Pepper And Salt * Pepper And Soul * Peps * Peter & The Beats * Peter & The Blizzards * Peter & Zijn Rockets * Cisca Peters * Marga Peters van Neijenhof & Oliver’s Sinn * Hank Peterson & Five Strangers * Hank Peterson & The Four Strangers * Phantoms * Marijke Philips * Pied Pipers * Margriet Piening * Pierre (& Zijn Pietjes) * Janny / Jannie Pieters * Dave Pike Set * Pils Brothers * Ben Pinchetti * Ping Ping * Pinguins * Pipo de Clown * Pirates * Piratos * Deedee Pitt * Jaap en Marri van der Plas * Plastic People * Playboys * Playing Rockets * Teike van de Ploeg * Tinus Plotseling * Pocket Sisters * ‘Papa’ Gay Pohl’s Low Down Blues Group ‘65 * Poker Trio * Pol & Paul * Floryth Polak * Jack van Poll Tree-Oh * Poll’s Big Band * Poodles * Poody & The Roaring Seven * Joke Pool * Dick Poons * Sylvain Poons * Popera * Poppy & Her Pop Cats * Portland Singers * Ronnie Potsdammer * Ferdinand Povel Quartet * Ted Powder * Max van Praag * Praatpalen * Primavera’s * Prince John * Prisoners * Projectiles * Rob Pronk Trio * Prop * Pugh’s Place * Puka-Paka’s * Punky’s Dilemma * Purple Haze * Purple Pillow *

Q Q65 * Q-Tips * Quickly Jumpers *

R Dick Raaijmakers * Rainbow Quartet * Rainbow Diamonds * Rainy Days * Ramblers * (Eddy) Ranada & Los Ranadas * Rare Vogels * Rascal Rout * Ravens * Jimmy Ravon & The Outsiders * Jimmie Raye * Raylads * Raylettes * Real Cellar Boys * Real Rhythm Teens * Real Rollers * Real Room Rockers * Reality * Rebel Rockers * Reborn * Red Hot Peppers * Red Robins * Red Rubies * Red Shadows * Red Skyscrapers * Red Stars (1) * Red Stars (2) * Reduction * Lee Reed (& Met En Zonder) * Rudi Reen * Relays * Renate & Naldi * Line Renaud * René & His Alligators * Rene Five * Carla van Renesse * Jacco van Renesse * Conny Renoir * Residental Rockers * Residents * Respect * Return Of Ex * Gerard Kornelis van Het Reve * Revive * Revolts * Bob Revvel & The ‘A’ One(s) * Ellis Rex * Rex Rockets 5 * Rita Reys * Rita Reys & Rob de Nijs * Ton Reys * Rhine River Union * RHP Kwartet * Rhythm Brothers (1) * Rhythm Brothers (2) * Rhythm Checkers * Rhythm Folks * Rhythm Gamblers * Rhythm Sellers * Rhythm Singers * Rhythm Stars (1) * Rhythm Stars (2) * Rhythm Stars (3) * Rhythm Strings * Rhythme All Stars * Rhythms * Riana’s * Rianta’s * Riats * Dave Rich * Clark Richard (& His Tropical Stars) * Les Richards * Ricochets * Dick Rienstra * Ripcords * Rita & The Golden Five * Rivals * Gerry / Jerry Rix * Tobi / Toby Rix * Tobietel Rix * Road * Rob & Z’n Vrienden * Robbie’s Soul Power * Rocket Dynes * Rocking Beats * Rocking Cowhands * Rockin’ Jumpers * Rocking Sensation Boys * Rockin’ Shadows (1) * Rocking Shadows (2) * Rocking Shadows (3) * Rocking Strings * Rocking Yings * Rockseers * Rocky & Die Farans * Annette Roco * Rodeo Riders * Ro-d-ys * Roek’s Family * Hans Roem * Mike Roger (& His Machine Guns) * Rollers * Rolling Beats * Rolling Four * Rollin’ Kids * Rollin’ Stars * Piet Römer * Corry Romeyn * Tony Ronald (& His Kroners) * Ronnie & De Ronnies * Ronny * Jenny Roos * Tony Roos * Roosters * Atty Roovers * Francis van Rooy * Jeanne de Rooy * Jerry van Rooyen * Maureen Rose * Rose Valley Quartet / Five * Roselie * Rosetty * Rosita (& Hi Fives) * Rosita’s * Linda Ross * Rowdies * Elly Roy * Royal Five * Royal Four * Royal Six (Strings) * Royal Teens (1) * Royal Teens (2) * Royal Teens (3) * Royals * Rubins * Ruby & Playmates * Ruffians * Rumba Hawaiians * Runaways * Running Tides * John (‘King Size’) Russell * Edwin Rutten * Rye Brothers *

S Peter Safari * Safaris * Peter Safary & Conquerors * Saint Louis Set * Saints * Kyu Sakamoto * Philippe Salerne * Sammy Soul Set * Sandra * Sandra & Andres * Sandra, Franky & Friends * Sandy & Max * Sandy Coast * Sandy Coast Five * Sandy Coast Rockers * Sandy Coast Skiffle Group * Sapphires * Saskia & Serge * Saturnus Kwartet * Savoy Jazzmen * Scamp * Scampolo’s * Scamps (1) * Scamps (2) * Scandals * Scarlets (1) * Scarlets (2) * Frans van Schaik * Schalkjes * Willem O.P. Schepper * Joris Schiks * Peter Schilperoort * Schlagergezelschap De Hyacinth * Annie M.G. Schmidt * Eric Schneider * Teddy Scholten * Herman Schoonderwalt * Peter Schoonhoven * Trea van der Schoot * Cees Schrama * Cobi Schreijer * Cobi Schreijer & Ronnie Potsdammer * Ronny Schutte * Scorpions * Dick Scott & The Barons * Freddy Scott & The Condors * Milly Scott * Mary Scotti * Scouts (1) * Scouts (2) * Screen * Seabirds * Sea-Rollers * Second Face * Secrets (1) * Secrets (2) * Secrets (3) * Secrets (4) * Sect * Rudi Seedorf * Selfkick * Zus Selvera * Selvera’s * Semi-Colon * Sensation Rockets * Sentimental Jim & The Cash * Serge * Serpentine * Set Mo-ny * Set-Out * Jan Sex Four * Sexton Five * Shacks * Shade Of Made * Ramses Shaffy * Shaffy Chantant / Chantate * Shakers * Shakin’ Hearts * Shakin’ Rollers * Les Shalom * Shameless * Shane * Sharks (1) * Sharks (2) * Sharks (3) * Sharks And Me * Sharons * Shats * Sheiks * Helen Shepherd * John Shepherd * Shepherds * Shirley * Shirley & Tony Ronald * Shock * Shocking Blue * Shoes * Short ‘66 * Shorty van Dam & His Mad Five * Shuffles * Sia-Studenten Cabaret * Silhouets * Silhouettes (1) * Silhouettes (2) * Silly Skiffle Group * Silvano’s * Silver Stars * Silver Strings * Silverstars * Silvertone Steel Orchestra * Silvery Strings * Silvio Sextet * Will Simon * Serge Singer * Singing Twins * Stanley Sinister & Wonderland Steelband * Sioux * Sisi * 6 Tornados * 6 Tropicals * Six Young Riders * Skeletons * Skiffle 3 * Skope * Skunks * Sky Meteors * Skybolts * Skyliners * Bob Smit (& Duke City Sextet) * Lenie Smit * Robert Smit Sr. * Mien Smulders * Snakes Group * Snapshots * Leontien Snel * Ben Snijders * Snip & Snap * Snuffy King Trio * Diny Snyders & The Rocking Stars * Soft Pillow * Softs * Solids * Conny van Solingen * Bobby Solo * Peter Solo Singers * Carla van Someren * Sommer Set * Will Sompel * Song Singers * Song Sisters * Songhunters * Sonja & De Beatgirls * Wim Sonneveld * Wim  Sonneveld & Willy Alberti * Wim Sonneveld Cabaret * Sonority Minstrels * Sophietje * Sorella’s * S.O.S. * Soul (1) * Soul (2) * Soul Invention * Soul Serenade * Soul Set * Soul Sound * Soulbrass Inc. * Soulful Blues Quality * Soulution * Sound Magics * Sound Maniacs * Sound Of Imker * Sound Specials * Sound Union * Sounds * Sounds Ltd. * Sounds Unlimited * Ingrid Spaak * Johnny Space & His Flying Rockets * Space Track * Sparklings * Sparks (1) * Sparks (2) * Spatial Concept * Speak Easy * Special Five * Specials (1) * Specials (2) * Spec’s * Spectacles * Spelbrekers * Spiders (1) * Spiders (2) * Spijkerkwartet * Spitfires * Spotlight Partners * Spotlights * Springfields * Spykerkwartier * SQ 66 * Squadrons * Bert Staal * Stage 7 * Stagemen * Andy Star (& The Stripes) * Stardust * Starfighters * Starlights * (James B. & The) Starliners * Stars * Static * Statues * Stax * Stax Limit * Bonny St.Claire * St.David’s Road * Wout Steenhuis * Robbert Steijl * Thérèse Steinmetz * Ben Steneker * Steps * Margareth Sterman * Otto Sterman * Hans Stevens Jr. * Ilse Stevenson * Stew * Cor Steyn * St.Giles’s System * St.John & The Crew * Storktown Dixiekids * Stramouko’s * Strangers (1) * Strangers (2) * Strangers (3) * Strangers (4) * Strangers (5) * Stratofires * Streamline Skiffle Group * Streams * String Extase Boys * String Fighters * Conny Stuart * Stylets * Subterraneans * Joyce Suma * Sun Lovers * Sunbeams * Sunny Boys * Sunny Child & Berith Group * Sunset Four * Sunny Four * Surfin’ Co * Surinam Brothers * Surinam Golden Gate Boys * Surinam Gospelsingers * Frank Sutherland * Suzie * Suzie & Big Dee Irwin * Suzie & Mike * Suzie & The Sunnygirls * S5+1 * Pety Swaard * Swallows (1) * Swallows (2) * Mia Swart * Sweet Lake * Sweet Nothing * Sweet Sixteen Meisjeskoor * Hans Swelheim * Swiebertje * Swift Electrics * Swingcopators * Swinging Brothers * Swinging Miscarries * Swinging Soul Machine * Swingkickers * Swlabber * Piet Sybrandy * Symptomes *

T Take Five (1) * Take Five (2) * Take Five (3) * Ria Takx * Tamarinda’s * Amos Tamela & His Mustang Soul * Johnny Tamoa & Ambon Five * Tarantula’s * Wally Taks * Teckels * Teddy Bears * Tee Set * Teenage Brothers * Teenager Trio * Carry Tefsen * Sara Teixeira * Telstars * Terry & His Team * Test * Peter Tetteroo * Texas Kitty * Harry Thomas * Three Birds * Three Charms * Three Jacquets * Threepenny Four * Thunder Four * Thunderbirds * Thunders * Tie Pies * Andy Tielman (& His Indonesians) * Joyce Tielman & The Jugglers * Tielman Brothers * Tielman Royal * Tieners * Hans van Tijn * Tilburgs Studenten Cabaret * Time Breakers * Dick Timmer Skiffle Group * Timor Rhythm Brothers * Tina * Tineke * Tingel-Tangel Cabaret * Mike Tingley * André Tip * Ronnie Tober * Toby Collar * Toilers * Yvonne Tollenaar & The Jets * Tom & Dick * Tom’s Prairie Pioneers * Tomorrow’s Sound Ltd. * Tonics * Tony & Charley * Tony & His Magic Rhythms * Tophit Troubadours * Toppers * Dimitri van Toren * Torero’s * Tornado’s (1) * Vico Torriani * Rob Touber * Hans Toussaint * Tower * Tramp Association * Transfiguration * Travel Five * Travellers * Travelling Singers * Trea & Rob * Trembling Strings * Tremors * Triangels * Zusjes van Tricht * Triffits * Trifids * Triple Sec Trio * Trix / Triks & The Paramounts * Trix & ? * Trix On The Hill * Okkie Trooy * Tropicals * Tropics * Truce * Trudy & Ruud * Trumps * Charles Tuinenburg * Adri Tuinsma & De Gouden 5 * Tuney Strings * Turquoise * Twangies * Twee Weezen * Tweede V.C.L. * Twenties * Twilight Kids * Twin Sisters * Twinkling Stars * Twisting Sons * Two Rascals * Tykes * Typhoons (1) * Typhoons (2) * Typhoons (3) *

U Henk van Ulsen * Unbeatable * Leo Unger * Union Five / Pacifics * Unit Gloria * United Five * Universal Delight * Unknown * Unknown Artists * Upside Down * Ursula * George Usa & The Rebels * U.S.-Sound * Utrechts Studenten Cabaret * Utrechts Studenten Cabaret ‘Kiekeboe’ * Utrechts Studenten Cabaret ‘Kop d’r af’ *

V Caterina Valente * Valentina’s * Valentine Combo * Valentino’s * Valiant Fighters * Valiants (1) * Valiants (2) * De Heer Valk * Joekie van der Valk * Ria Valk * Valley Skiffle Group * Vampires * Billy Van * Roy Vanling * VARA Dance Orchestra * Victoria Varekamp * Varoujean Hawaians * Sylvie Vartan * Arie van Veen * Herman van Veen * Jan van Veen * Wim van de Ven * Vendelly’s * John Vennick * Ventunes * Harry Verbeke Quintet / Quartet * Ria Verda * Mike Verdrengh * Mariska Veres * Hans Verhagen * Annette Verheyen * Martin Verlinden Kwartet * Veronika * Hans Versnel * Lex Vervuurt & Carribean Serenaders * Ben Verwoest * Kees Vick * Vicky * Victor & Olaf * Vier Hoesjes * 4PK (Vier Pk) * Vikinks * Conny Vink * Simon Vinkenoog * Vipers (1) * Vipers (2) * Vips * Jo Vischer Jr. * Els van der Vlies * Paul van Vliet * Paul van Vliet & Marijke Philips * Vlissingers * Volcanos * Corry Vonk * Henny Vonk * René van Vooren * Tony Vos * Benny Vreeden * Cornelis Vreeswijk * Bob Vrieling * Gerard de Vries * Jelle de Vries * Rein de Vries * Willy de Vries Trio * Vrolijke Drie * Jan Vuik *

W Ellis de Waal * Harry Wagemans * Gerton van Wageningen * Roddy Wahr * Wailana Hawaiians * Ann Wairata & Her New Amboiners * Rudi Wairata * Bob Walker * Jimmy Walker’s Feetwarmers * Walkers * Wama’s * Wama’s & Mounties * Wanda * Wanda & Joyce * Want Group * Jimmy Ward * Warry & The Jumping Jacks * Ronnie Watti * Nellie van de Weduwe * Weetjewel * Klaus Weiss Trio * Wendy (& The Gardenias) * Elsje Wennink * Leddy Wessel * Pete West Trio * West Coast Dance Orchestra * West Coast Folk Group * Rypke Westra * Ans Weymans * Wheels * Whiskers * Pee White & The Magic Strangers * White Comets * White Jumpers * White Rockets * White Shoes * White Stars * White Sun * White Waves * Wij Athenozems * Boudewijn Wijdeveld * Peter van Wijk & The Blizzards * Ton Wijkamp Kwintet * Elsje de Wijn * Cabaret Ivo de Wijs * Nelly Wijsbek * Willards * Flip  Willemsen * Williams * Robert Williams * Roek Williams * Roek Williams & The Fighting Cats * Willy Williams * Willy & His Giants * Willy & The Real Rhythm Rockers * Elly Wils * Penny Wilson * Willie Wilson & The Down Beats * Wim & The Rockers * Winny & The Jaguars * David Alexandre Winter * Elly de Wit * Witterlands * Max Woiski Jr. * Max Woiski Sr. (& His West Indian Orchestra) * Eddy Wood * Woorden * Wo?w * Majella van der Wurff *

X Mister X & The Atomics * X Trio *

Y Yaptah * Africa Yarbo * Yellow Jackets * Yellow Rocks * Yelping Yackels * Tina Yong * You And Me * Young Ones * Young Savages * Young Sisters * Yvonne *

Z Zamora’s * Zangeres Zonder Naam * Zapakara’s * Fred van Zegveld * Iris Zegveld * Zen * Zingende Zusjes * Zingende Zwervers * Zipps * Zoef Zoef & De Beevers * Rikkert Zuiderveld * Zuster Glimlach * Jeannette van Zutphen * ZZ & De Maskers *

VA Old VA Old EP / 7" * VA Old 1 * VA Old A * VA Old B * VA Old C * VA Old D * VA Old E * VA Old F * VA Old G * VA Old H * VA Old I * VA Old J * VA Old K * VA Old L * VA Old M * VA Old N * VA Old O * VA Old P * VA Old R * VA Old S * VA Old T * VA Old U * VA Old V * VA Old W * VA Old Z

VA New VA New 1 * VA New A * VA New B * VA New C * VA New D * VA New E * VA New F * VA New G * VA New H * VA New I * VA New J * VA New K * VA New L * VA New M * VA New N * VA New O * VA New P * VA New R * VA New S * VA New T * VA New U * VA New V * VA New W * VA New Y * VA New ?

Company sleeves Labels A * Labels B * Labels C * Labels D * Labels E * Labels F * Labels G * Labels H * Labels I * Labels J * Labels K * Labels L * Labels M * Labels N * Labels O * Labels P * Labels Q * Labels R * Labels S * Labels T * Labels U * Labels V * Labels W * Labels Y * Labels Z

Books Books 1 * Books A * Books B * Books D * Books E * Books G * Books H * Books I * Books J * Books K * Books L * Books M * Books N * Books O * Books P * Books R * Books S * Books T * Books V * Books W

Websites

Song- and Popfestivals Eurovision Song Contest * Flight to Lowlands Paradise * Free Village * Hai in de Rai * Hippy Happy * Holiness Kitschgarden … * Holland Pop Festival * Knokkecup * Loosdrecht Jazz Concours

 

/Users/robkopp/WWW compleet/poster_nl.jpg/Users/robkopp/WWW compleet/poster_uk.jpg

 

To KOPP POP PAGE (homepage of Rob Kopp)

eXTReMe Tracker